Αναγνωρίστε τη θέση των νομών της χώρας μας

http://www.eap.edu.gr/dat/D55D7721/file.swf