Στην πόλη της Λεμεσού λειτουργούν, με μέριμνα της Ιεράς Μητροπόλεως, δύο εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία. Στα βιβλιοπωλεία μας μπορείτε να βρείτε:

 

α) Κεντρικό Βιβλιοπωλείο: Οδός Αγίου Ανδρέου 304, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός. Τηλ.: 25366844, 25864333. Τηλεομοιότυπο: 25346509.

 

β) Βιβλιοπωλείο «Το Σήμαντρο», Διεύθυνση: Ελλάδος 45, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός. Τηλ.: 25343458. Τηλεο­μοιότυπο: 25343457.

 

Υπεύθυνος: Ιερομόναχος Βαρνάβας.

Προσωπικό: Μοναχός Τυχικός, Βασίλειος Πηλαβάκης, Γιώργος Χρίστου, Δημήτρης Μιχαήλ, Γιώργος Σάββα.